Każdy, kto uzyskuje dochody w Polsce – czy to osoba fizyczna, czy prawna – zobowiązany jest do złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT lub CIT. Naturalnym jest, że każdy chciałby wyjść jak najkorzystniej, więc warto zgłębić temat odliczania darowizn od podstawy do opodatkowania (potocznie zwanym odliczeniem darowizny od podatku), gdyż zarówno PIT (choć nie każdy, o tym niżej) jak i CIT dają taką możliwość.

W artykule przeczytasz:

Kto może odliczać darowizny

Niestety nie każda forma opodatkowania umożliwia pomniejszanie dochodu o dokonane darowizny i dzięki temu obniżenie podatku.

W przypadku osób fizycznych jest to możliwe w przypadku dochodów opodatkowanych skalą podatkową (umowy o pracę i pokrewne, zlecenia i umowy o dzieło, wynagrodzenia z tytułu członkostwa w zarządzie czy radzie nadzorczej itp., zasiłki, emerytury, renty, działalność nierejestrowana, a także najem prywatny oraz działalność gospodarcza – o ile wybrałeś ten sposób opodatkowania) oraz przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (działalność gospodarcza, najem prywatny).

Możliwość odliczenia darowizn mają też spółki i inne byty prawne płacące podatek CIT.

Nie możesz zatem odliczyć przekazanych darowizn od dochodów z działalności gospodarczej z podatkiem liniowym, z dywidend lub innych zysków kapitałowych oraz innych źródeł dochodu opodatkowanych inaczej niż opisano powyżej. Nie skorzystasz też z odliczenia, jeżeli nie masz podatku do zapłacenia, czyli gdy Twój dochód na skali nie przekroczy kwoty wolnej (30.000 zł), lub jeśli jesteś zwolniony z opodatkowania z tytułu np. ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin wielodzietnych itp. i Twój dochód nie przekroczy 115.528 zł (wysokość zwolnienia + kwota wolna od podatku).

Jakie darowizny można odliczyć „od podatku”

Ustawy podatkowe wydzielają kilka kategorii darowizn, które mogą być odliczone od dochodu będącego podstawą opodatkowania:

 1. Darowizny na działalność pożytku publicznego – przekazane mogą być nie tylko na OPP, ale również na inne organizacje które wykonują podobne zadania;
 2. Darowizny na kult religijny – dla kościołów, oraz organizacji kościelnych;
 3. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – dla różnych kościołów, nie tylko katolickiego;
 4. Darowizny na cele krwiodawstwa;
 5. Darowizny na szkoły i edukację zawodową;
 6. Darowizny na kulturę i renowację zabytków;
 7. Odliczenie osocza (COVID-19);
 8. Walkę z pandemią (COVID-19);
 9. Darowizny sprzętu komputerowego (COVID-19).

Zasady odliczenia poszczególnych typów darowizn zostały szczegółowo opisane i poparte przykładami w osobnych artykułach.

Limit darowizn, jakie można odliczyć od dochodu

Niestety ustawy podatkowe ustalają górną granicę darowizn, jakie można odliczyć w rocznym zeznaniu PIT lub CIT i jest to:

 • do 6% podstawy opodatkowania (dochodu lub przychodu) osoby fizycznej;
 • do 10% dochodu osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej opłacającej podatek CIT.

W ten limit wliczają się wszystkie darowizny przekazane na cele punktów 1,2, 4, 5 i 6.

W pozostałych przypadkach nie ma górnego limitu tego, ile darowizn możesz odliczyć od podstawy do opodatkowania.

Przykład:

Jeśli Twój dochód w poprzednim roku wyniósł 36000 zł i przekazałeś 2000 zł na cele pożytku publicznego, 1000 zł na cele kultu religijnego oraz 1500 zł na to działalność charytatywną kościoła to:

 • z tytułu darowizn na działalność pożytku publicznego i kult kościelny możesz odliczyć maksymalnie 6% Twojego dochodu czyli 2160 zł
 • z tytułu wspierania działalności charytatywnej kościoła możesz odliczyć pełną kwotę czyli 1500 zł.

Czyli łącznie możesz odliczyć od podstawy do opodatkowania 3660 zł.

Odliczanie darowizn przez małżonków

Każda osoba może odliczyć darowizny, które przekazała tylko i wyłącznie ona sama. W przypadku przelewu bankowego liczyć się będzie to, czy jako nadawca widnieje Twoje imię i nazwisko. Niestety żona nie może odliczyć darowizn, które zostały wykonane z konta męża (i odwrotnie). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jako nadawca przelewu widnieją oboje (nawet przy wspólnym koncie nie zawsze tak jest).

Jeśli rozliczacie się wspólnie z małżonkiem, najpierw każdy z osobna może odliczyć darowizny od swojego dochodu (na takich warunkach, jak powyżej), a później te pomniejszone dochody należy zsumować, by wspólnie odliczyć podatek. Tak, jak wyżej, nie ma tu możliwości, by mąż odliczył sobie darowizny przekazane z konta żony.

Jakie dokumenty należy mieć, by odliczyć darowizny?

W trakcie składania rocznego PIT lub CIT nie musisz dołączać żadnych dokumentów potwierdzających przekazanie darowizn, jednak musisz mieć je do wglądu na wypadek kontroli ze strony Urzędu Skarbowego. W zależności rodzaju darowizny powinieneś posiadać:

 • dowód wpłaty na konto obdarowanego (w przypadku przelewu, który był dokonany na cel inny niż działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła jest to jedyny potrzebny dokument);
 • pokwitowanie odbioru darowizny (jeśli nie była wpłacana na konto lub gdy była płacona na konto na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła);
 • zaświadczenie z punktu pobierania krwi (w przypadku honorowego krwiodawstwa);
 • sprawozdanie otrzymane od obdarowanego o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Ważne jest, by przechowywać te dokumenty przez 5 lat od zakończenia roku, w którym składa się rozliczenie.

Przykład:

Jeśli w roku 2022 składasz roczne rozliczenie za 2021 r., to wszystkie dokumenty potwierdzające darowizny, jakie odliczasz, musisz przechowywać jeszcze przez 5 lat po zakończeniu 2022 r, czyli do końca 2027 r.

Jak odliczyć darowizny w PIT?

Do wykazania wszystkich ulg i odliczeń, jakie przysługują osobie fizycznej służy załącznik PIT/0. By wypełnić zeznanie podatkowe PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 łącznie z PIT/0, najwygodniej jest skorzystać z aplikacji Twój e-PIT dostępnej w tzw. e-Urzędzie Skarbowym. Oczywiście jeżeli nie lubisz samodzielnie zagłębiać się w takie formularze, możesz za niewygórowaną cenę zlecić to nam 🙂

 • Po zalogowaniu do aplikacji pojawią się informacje o dochodach przekazane przez płatników (zakład pracy, zleceniobiorcy).
 • Przewiń nieco w dół aż pojawi się wiersz z informacją o ulgach i odliczeniach wraz z odnośnikiem „dodaj lub zmień ulgi”. Kliknij w ten odnośnik.
 • Przewiń stronę na sam dół – pod wszystkimi ulgami jest sekcja „darowizny” wraz z dużym przyciskiem „dodaj darowizny”. Kliknij w niego.
 • Po pojawieniu się listy różnych rodzajów darowizn, wpisz do poszczególnych rubryk sumę przekazanych kwot na dany cel (jednak nie większą niż 6% dochodu). Jeśli przekazałeś więcej, program podpowie Ci jaką maksymalną wartość możesz wykazać.
 • Przewiń stronę na dół i uzupełnić informacje o obdarowanych organizacjach.

Jeśli uważasz że ten artykuł jest pożyteczny – udostępnij go.

A jeśli masz jakiekolwiek pytania lub niejasny przykład – napisz w komentarzu, a odpowiemy Ci 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności