To według ustaw kościelnych zupełnie inna grupa darowizn niż darowizny na kult religijny. Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą łączą się przywilejem odliczenia od podstawy do opodatkowania pełnej kwoty tych darowizn (bez żadnych górnych limitów), dlatego tym bardziej warto zastanowić się, co się w nie wlicza.

W artykule przeczytasz:

Kościoły umożliwiające odliczenie od „podatku” darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła

Według ustaw regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów, darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą można odliczyć w przypadku przekazania ich na kościół:

 • Rzymskokatolicki,
 • Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
 • Ewangelicko-Augsburski,
 • Ewangelicko-Reformowany,
 • Ewangelicko-Metodystyczny,
 • Chrześcijan Baptystów,
 • Adwentystów Dnia Siódmego,
 • Polskokatolicki,
 • Katolicki Mariawitów,
 • Starokatolicki Mariawitów,
 • Zielonoświątkowy.

W przypadku Kościoła Katolickiego i Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego odliczenia mogą dokonać wszyscy darczyńcy (w tym osoby prawne i podatnicy CIT nieposiadający osobowości prawnej), a w przypadku pozostałych – wyłącznie osoby fizyczne.

Ważne jest by tą działalność wykonywała osoba prawna danego kościoła, czyli np. zbór lub specjalnie powołana do takiej działalności służba wewnątrz kościoła – nie może to być stowarzyszenie ani fundacja współpracująca, ani nawet założona przez kościół.

Przykład:

Jeśli jako osoba fizyczna przekazałeś Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu 10.000 zł na wybudowanie ośrodka dla osób bezdomnych, to niezależnie od tego, ile zarabiasz, możesz w całości odliczyć tą kwotę od podstawy do opodatkowania właśnie jako darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła.

Jeśli jednak taką darowiznę przekazałaby spółka będąca podatnikiem CIT, mogłaby odliczyć ją jedynie jako darowizna na cele pożytku publicznego, a więc maksymalnie do 10% dochodu (bo prawo w przypadku kościoła ewangelickiego umożliwia odliczenie darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą jedynie osobom fizycznym).

Natomiast gdyby ta sama spółka ofiarowała Kościołowi Katolickiemu 10.000 zł na budowę ośrodka dla bezdomnych, to mogłaby odliczyć całą kwotę jako darowizna na cele opiekuńczo-charytatywne kościoła, gdyż w przypadku tego kościoła prawo umożliwia odliczenie zarówno osobom fizycznym jak i prawnym.

Cele działalności charytatywno-opiekuńczej kościoła

Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności (na podstawie art. 39 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej)

 • prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki;
 • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek;
 • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa;
 • organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności;
 • prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk;
 • udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie;
 • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających;
 • przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

Taka sama lista występuje w ustawach regulujących stosunek państwa do pozostałych kościołów.

Warto zwrócić uwagę, że działalność charytatywno-opiekuńcza kościoła w szczególności obejmuje te cele, więc nie jest to lista zamknięta. Odliczeniom mogą więc podlegać też darowizny na zbliżone cele, które służyć mają pomocy osobom w podobnie trudnej sytuacji.

Przykład:

Jeśli jako osoba fizyczna przekazałeś Kościołowi Baptystów 5.000 zł na budowę ośrodka dla uzależnionych i w tytule przelewu wpisałeś: „darowizna na ośrodek dla uzależnionych”, to możesz ją odliczyć od podatku. Jeśli jednak masz wybór, to zawsze bezpieczniej jest wpisać prawną formułę, w tym przypadku „darowizna na cele opiekuńczo-charytatywne kościoła” a po myślniku dodać cel szczegółowy, czyli „budowa ośrodka dla uzależnionych”.

Brak limitu darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła

Osoby fizyczne mogą istotnie zmniejszyć kwotę podatku, odliczając pełną kwotę darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła (nie należy tego mylić z darowiznami na kult religijny, w przypadku których występuje górny limit w wysokości 6% dochodu).

Osoby prawne mogą bez limitu odliczyć od dochodu jedynie darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego oraz Prawosławnego. W przypadku pozostałych kościołów można odliczyć je jedynie jako darowizny na cele pożytku publicznego do kwoty wynoszącej maksymalnie 10% dochodu (oczywiście w przypadku przelewów muszą być oznaczone odpowiednim tytułem umożliwiającym sklasyfikowanie ich także jak darowizna na jeden z celów pożytku publicznego).

Dokumentacja darowizny

By móc odliczyć od podstawy do opodatkowania darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, musisz posiadać:

 • Potwierdzenie dokonania przelewu (jeśli tą drogą była przekazana darowizna);
 • Pokwitowanie odbioru darowizny (uwzględniające jej wartość);
 • Otrzymane w przeciągu 2 lat od przekazania darowizny sprawozdanie z jej wykorzystania. Oczywiście nie musisz mieć tego sprawozdania w momencie odliczania, ale jeśli nie otrzymasz go w przeciągu 2 lat, to będzie konieczne złożenie korekty deklaracji i wycofania tego odliczenia.

Ważne, by dokumenty zawierały imię i nazwisko osoby, która będzie chciała je odliczyć. Niestety nie mogą być wystawione na małżonka – czyli mąż nie może odliczyć darowizn, które jego żona przelewała ze swojego konta (i odwrotnie).

Przeczytaj także pokrewne artykuły:

Jeśli artykuł był dla Ciebie pomocny – pomóż też innym i udostępnij go 😉

A jeśli masz jakiekolwiek pytania lub niejasny przykład – napisz komentarz, a chętnie odpowiemy na Twoje wątpliwości 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności